Kohti korkeakoulua

Räätälöity työvoimakoulutus Lapissa

Löydä henkilökohtainen polkusi kohti korkeakouluopintoja!
Koulutuksen aikana kuljet tavoitteellisesti kohti korkeakoulua ohjaajan sparraamana mm. omia vahvuuksiasi tunnistaen, koulutusaloihin tutustuen (esim. kurkistusopinnot ja koulutuskokeilut), pääsykokeisiin valmistautuen ja työelämään tutustuen. Samalla vahvistat korkeakoulussa tarvittavia itsenäisen opiskelun ja aikatauluttamisen taitoja.

Räätälöity valmennussisältö

 • Osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen
 • Oppimisvalmiudet ja -tyylit
 • Ammatinvalinta, koulutusalat ja työmarkkinat
 • Työnantajien odotukset ja rekrytointitavat
 • Resilienssi opiskelussa ja työnhaussa
 • Pääsykokeisiin valmistautuminen
 • Lukusuunnitelma

Hyötyä sinun tilanteeseesi

 • Työelämään tutustuminen
 • Koulutuksiin tutustuminen, mm. kurkistusopinnot
 • Ohjaajan yksilöllinen tuki ja sparraus
 • Vertaistuki
 • Omien opiskeluvalmiuksien vahvistaminen
 • Ajankäytön hallinta
 • Konkreettinen jatkosuunnitelma koulutukseen ja työllistymiseen

Koulutus on tarkoitettu

Lapin TE-toimiston ja työllisyyden kuntakokeilun asiakkaille, joilla on ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto ja jotka suunnittelevat korkeakouluopintoihin hakeutumista.

Koulutuksen toteutus

Yksilö- ja ryhmätoteutusta etä- ja/tai lähikoulutuksena verkkomateriaaleja hyödyntäen.

Ohjaajasi, lisätietoja

Anna-Maija Kirstinä 
0440 972 163
anna-maija.kirstina@aamos.fi

Joni Mäkitalo 
0440 972 157
joni.makitalo@aamos.fi