Minustako nuori yrittäjä?

Yrittäjäkoulutusta Kuopiossa 30 päivää 3 kuukauden aikana

Yrittäjyydestä voi löytyä juuri se oma juttu!
Tämä valmennus on Kuopiolaisille alle 30-vuotiaille työttömille tai työttömyysuhan alaisille TE-toimiston työnhakija-asiakkaille. Valmennus antaa valmiudet yrityksen perustamiseen ja oman itsensä johtamiseen. Ilmoittaudu mukaan!

Valmennussisältö

Koulutuksen aikana osallistuja luo kontakteja ja rakentaa oman toimialan verkostoa, jossa tehdään konkreettisia kokeiluja ja projekteja yhdessä jo yrittäjinä toimivien kanssa.

Koulutus antaa valmiudet toimia yrittäjänä ja oman yritysidean testaaminen käytännössä antaa selkeän kuvan omaan yrittäjyyteen liittyvistä mahdollisuuksista ja alueen työllisyysnäkymistä kyseisellä toimialalla.

Teemoiltaan koulutusjaksot jaetaan kolmen eri pääotsikon alle

 1. Tulevaisuuden työelämä, taidot tiedot ja asenne
 2. Innovointi ja tuotekehitys
 3. Liiketoiminta

Koulutuksen aikana käsitellään mm. seuraavia aihealueita.

 • alkukartoitukset
 • asiakas ja asiakkuudet
 • henkilökohtaisen valmennussuunnitelman ohjaus ja viimeistely
 • innovointi ja tuotekehitys
 • itsensä johtaminen ja yrittäjänidentiteetti
 • liiketoimintasuunnitelma ja yritystoiminnan SWOT-analyysi
 • oman osaamisen/yrityksen myynti ja markkinointi
 • toimintaympäristön arvioiminen, yritysriskit
 • tulevaisuuden taidot ja työelämäosaaminen
 • valmiuksien ja kehityskohteiden arviointi
 • yrityksen verkostot
 • yrittäjyysesimerkit
 • yrittäjävalmiudet ja yritystoiminnan edellytykset
 • yritystoiminnan eri muodot: kevytyrittäjyys, osuuskunta, laskutuspalvelu, freelancer, osakeyhtiö yms.
 • yritystoiminnan harkitsemista ja suunnittelemista tukevat sähköiset palvelut
 • yritystoiminnan talous

Valmentajat ja lisätietoja

Tämän yrittäjäkoulutuksen järjestävät yhteistyössä Aamos Group Oy ja Nuorten Yrittäjyystalo Innola.


Lisätiedot koulutuksesta:

Niina Koivuniemi
044 200 7967
niina@innola.fi


Koulutuksen vastuukouluttajan yhteystiedot:

Saara Suomäki
040 823 1895
saara.suomaki@aamos.fi

Koulutuksen pääopettaja yhteystiedot:

Tarja Selkäinaho
044 2780 472
tarja.selkainaho@mcid.fi

Katso esittelyvideo

Koulutus on tarkoitettu

Yritystoiminnan aloittamista suunnittelevat nuoret, alle 30-vuotiaat työttömät tai työttömyysuhan alaiset työnhakijat. Koulutukseen voidaan valita myös kuntakokeiluun osallistuvia henkilöitä. Koulutus soveltuu myös maahanmuuttajille. Suomen kielen vaadittu osaamistaso on B1.

Koulutuksen toteutus

 • Koulutuspäivän kesto on 6h.
 • Koulutus järjestetään hybriditoteutuksena eli se sisältää lähi- ja etäkoulutusta.
 • Koulutukseen ei sisälly varsinaisia näyttöjä.

Koulutuksen ajankohta

Koulutusaika: Koulutus alkaa 6.9.2021 ja päättyy 27.10.2021. 30 päivää jaksotetaan 4 päivän kontaktijaksoiksi koko koulutusajalle.

Koulutukseen hakeminen

Hae mukaan koulutukseen TE-palvelujen työvoimakoulutushaun kautta.

Hakuaika päättyy: 9.8.2021

Valinta-aikataulu:
Esivalinta suoritetaan hakemusten perusteella viikolla 32. Haastattelut pidetään viikolla 33.