Työllisyyspalvelut

Aamoksen työllisyyspalvelut on monipuolinen kokonaisuus, joka palvelee useita eri tahoja. Tarjoamamme valmennuspalvelut auttavat työllisyysalueita parantamaan työmarkkinoiden dynamiikkaa – yritykset saavat osaavaa työvoimaa ja valmennusasiakkaamme parantavat oman työllistymisen edellytyksiä, löytävät uusia työmahdollisuuksia sekä urapolkuja.

Aamos – Työllisyyden edistämisen kumppani

Työllisyys on yksi tärkeimmistä kuntien ja alueiden elinvoimaisuuden mittareista. Korkea työllisyysaste luo perustan kestävälle ja elinvoimaiselle yhteisölle, jossa asukkaat voivat hyvin ja taloudellinen toimeliaisuus kukoistaa.

Panostamalla työllisyyteen rakennamme vahvempaa ja dynaamisempaa tulevaisuutta niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti.

Haluamme olla enemmän kuin vain yksittäisten työllisyyttä edistävien palvelujen tuottaja. Tavoitteemme on olla mukana luomassa kestäviä ja elinvoimaisia alueita ja paikallisyhteisöjä, joissa jokaisella on mahdollisuus työllistyä ja kehittää omaa osaamistaan.

Haluamme tarjota apuamme kaikille asiakkaillemme, olipa kyseessä yksilö, yritys tai muu työllisyyttä edistävä taho.

Verkostoituminen ja yhteisöllisyys ovat keskeisiä tekijöitä työllisyyden edistämisessä, ja pyrimme aktiivisesti luomaan uusia yhteistyömahdollisuuksia. Teemme tiivistä yhteistyötä paikallisten yritysten, oppilaitosten ja muiden organisaatioiden kanssa, jotta voimme omassa roolissamme osallistua alueen elinvoimaisuuden kehittämiseen ja auttaa jokaista asiakastamme omalla urallaan eteenpäin.

Tarjoamiemme työllisyyspalvelujen tavoitteena on edistää työllisyyttä, tukea työelämään siirtymistä, auttaa ottamaan seuraavia ura-askeleita ja tämän avulla vahvistaa alueellista elinvoimaa.

Tarveperusteisia ja kohdennettuja palveluita

Palvelumme

Olemme saaneet kohdata ja valmentaa hyvin erilaisista lähtökohdista ja taustoista tulevia yksilöitä ja ryhmiä. Ymmärrämme, että työttömyyden eri vaiheissa tarvitaan erilaisia palveluita sisältöineen ja kestoineen. Palveluiden oikea-aikaisuus tukee onnistumista ja lisää vaikuttavuutta. 

Tähän perustuu Aamoksen vuosikymmenten vankka kokemusperusta mm. seuraavanlaisten kohderyhmien valmennuksesta:

Työhönvalmennus

Sparrauksen siivittämänä kohti omia unelmia ja omanlaista työuraa. Työhönvalmennus tarjoaa mahdollisuuden yksilölliseen ja henkilökohtaiseen ohjaukseen. Tunnistettujen tarpeiden pohjalta rakentuu valmennus, joka auttaa laajentamaan omaa ajattelua sekä toimintaa ja luomaan toimintastrategioita, jotka tukevat tehokasta työnhakua. Palveluja toteutetaan niin lähi- kuin etätoteutuksin.

Työnhakuvalmennus

Sujuvasti ja viivyttelemättä työmarkkinoille. Työnhakuvalmennus on ryhmässä toteutettava työnhakutaitojen kehittämiseen ja työnhakuun keskittyvä valmennuskokonaisuus. Ryhmämuotoisessa valmennuksessa mukana valmentajan sekä ryhmän vertaistuki. Työnhakuvalmennusryhmiä toteutetaan huomioiden eri kohderyhmät, niin lähi- kuin etätoteutuksin.

Uravalmennus

Vahvistusta ja uusia ajatuksia urasuunnitelmien sekä uralla etenemisen tueksi. Uravalmennus on urasuuntien ja -mahdollisuuksien tarkasteluun kohdistettu tavoitteellinen valmennuskokonaisuus. Uravalmennuksia toteutetaan ryhmämuotoisina, lähi- ja etätoteutuksin.

Verkkovalmennukset ja webinaarit

Verkkototeutukset mahdollistavat joustavampien ja saavutettavampien valmennusten ja koulutusten järjestämisen. Sisällöt vaihtelevat kohderyhmittäin ja valmentajan ohjaus tarjoaa tukea eri lähtökohdista tuleville asiakkaille. Monipuoliset työelämän eri teemoja käsittelevät webinaarisarjat tarjoavat käytännönläheisiä vinkkejä ja opastusta hyödynnettäväksi esimerkiksi työnhaussa.

Vaikuttavaa ja yksilöllistä palvelua eri puolilla Suomea

Aamoksella on vankka kokemus palveluiden toteuttamisesta eri puolilla Suomea, jolloin meille on syntynyt monipuolinen kuva eri alueiden ja toimialojen erityispiirteistä. Aamoksen ammattitaitoiset valmentajat mahdollistavat oikea-aikaisten palveluiden toteuttamisen työnhaun eri vaiheisiin, eri kohderyhmille.

Innostavaa, motivoivaa ja laadukasta valmennusta jo vuodesta 1998 lähtien

Vuosittain saamme palvella tuhansia asiakkaita

Vuoden 2022 lukuja

Työnhakuvalmennusta
0 pv
Uravalmennusta
0 pv
Työhönvalmennusta
0 h
Ryhmävalmennettavaa
0 hlö
Yksilövalmennettavaa
0 hlö

Toimimme yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Yhteistyökumppanit

Tiivis ja avoin yhteistyö edistää tavoitteiden saavuttamista sekä vahvistaa onnistumista.

Valmennuksistamme sanottua

Nopea siirtymä työelämään tai jollekin muulle omaa urasuuntaa vahvistavalle polulle on ykkösjuttu meille jokaiselle. Yksilöllinen ja oikea-aikainen palvelu, ajantasaiset menetelmät sekä valmentajan tuki valmennuksen aikana tarjoavat tehokkaan ja tavoitteellisen tuen työnhakuun. Valmennuksiemme avulla hiot työnhaun strategiaasi sekä vahvistat työnhakuun liittyvien menetelmiä ja kanavien käyttöä. Erilaiset näkökulmat eri uravaihtoehdoista sekä kouluttautumisen / osaamisen kehittämisen eri tavoista kirkastuvat valmennuksen aikana.

Lähde yhteiselle matkalle

Löydä itsellesi sopiva palvelu
Scroll to Top

Kysyttävää?

Lähetä meille viesti