Yli 55 vuotiaan muutosturva

 1. Etusivu
 2. »
 3. Yrityksille
 4. »
 5. Muutosturvapalvelu
 6. »
 7. Yli 55 vuotiaan muutosturva

Muutosturva 55 vuotta täyttäneille

55 vuotta täyttäneille työntekijöille on säädetty uusi laajennettu muutosturva, jonka tarkoituksena on edistää heidän nopeaa työllistymistään ja parantaa heidän asemaansa työmarkkinoilla. Muutosturvalla parannetaan 55 vuotta täyttäneiden työllisyyttä. Samalla työttömyyspäivärahan lisäpäiväoikeus (eläkeputki) poistuu asteittain johtuensen työllisyyttä alentavasta vaikutuksesta.

Työnantajalla on työsopimuslain mukaan velvollisuus tiedottaa työntekijälleen oikeudesta 55 vuotta täyttäneiden muutosturvaan. Tämä velvollisuus koskee kaikkia työnantajia. Työnantajan muut velvollisuudet muutostilanteissa pysyvät ennallaan.

Kenellä on oikeus 55 vuotta täyttäneiden muutosturvaan?

Irtisanotun työntekijän on täytettävä seuraavat ehdot:

 • Hän on täyttänyt 55 vuotta viimeistään irtisanomispäivänä.
 • Hänen työsopimuksensa on irtisanottu tuotannollisin ja taloudellisin perustein 1.1.2023 tai myöhemmin.
 • Hän on työskennellyt saman työnantajan palveluksessa vähintään 5 vuotta, korkeintaan 30 päivän katkoksin.
 • Hän on ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimistoon 60 päivän kuluessa irtisanomisesta. TE-toimistoon on ilmoittauduttava jo ennen työsuhteen päättymistä.

Mitä 55 vuotta täyttäneiden muutosturvaan sisältyy?

55 vuotta täyttäneen laajennettuun muutosturvaan sisältyy:

 • 1. Muutosturvaraha
 • 2. Muutosturvakoulutus
 • 3. 5, 15 tai 25 päivän mittainen työllistymisvapaa (viisi päivää tavallista pidempi)

Muutosturvaraha

Muutosturvaraha vastaa työntekijän yhden kuukauden keskimääräistä kuukausipalkkaa. Muutosturvarahan määrän arvioinnissa lasketaan 12 kuukauden tulojen mukainen keskiarvo. Laskentaan ei oteta mukaan mahdollisten muiden työnantajien palkkoja. Muutosturvaraha on veronalaista tuloa

Muutosturvarahan maksaa työttömyysetuuden maksaja, kuten työttömyyskassa tai Kela. Irtisanottava työntekijä hakee muutosturvarahaa omalta maksajaltaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Muutosturvaraha ei vaikuta työttömyysturvaan eikä edellytä työttömyyttä. Raha maksetaan, vaikka työntekijä työllistyisi välittömästi uudelleen toiselle työnantajalle.

Muutosturvakoulutus

Muutosturvakoulutuksen tarkoitus on edistää nopeaa työllistymistä ja se parantaa työntekijän ammatillista osaamista tai yrittäjävalmiuksia. Koulutuksen tulee ensisijaisesti vastata irtisanotun henkilön tavoitteita ja toiveita. Koulutus voi olla ammatillisesti suuntautunutta jatko- tai täydennyskoulutusta, valmennusta tai yrittäjyyteen tähtäävää koulutusta. TE-toimisto järjestää koulutuksen saatuaan työnantajalta tiedon irtisanotuista henkilöistä. Yli 55-vuotiaille tarkoitettu laajennettu palvelu ei poista työnantajan velvoitetta järjestää muutosturva-/outplacement-valmennusta.

Muutosturvakoulutuksen arvo vastaa enintään 2 kuukauden palkkaa ja koulutus voi kestää enintään 6 kuukautta. Muutosturvakoulutukseen osallistuminen on vapaaehtoista, ja siitä voi kieltäytyä ilman työttömyysturvan menetystä.

Irtisanottava työntekijä sopii koulutuksesta TE-toimiston kanssa, ja sen tarkoituksena on edistää nopeaa työllistymistä sekä työntekijän ammatillisia tai yritystoimintaan liittyviä valmiuksia. Koulutuksen järjestäjänä toimii joko ELY-keskus tai TE-toimisto.

Usein kysyttyä työttömyysturvan lisäpäivien poistosta ja muutosturvasta – Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi)

 

Jaa somessa

Scroll to Top

Kysyttävää?

Lähetä meille viesti