Tietoa muutosturvasta

  1. Etusivu
  2. »
  3. Yrityksille
  4. »
  5. Muutosturvapalvelu
  6. »
  7. Tietoa muutosturvasta

AamosBoost -muutosturvapalvelu työelämän muutostilanteisiin: Muutosturva auttaa hoitamaan irtisanomistilanteet vastuullisesti tarjoamalla työntekijöille tukea ja resursseja uuden työn tai urapolun löytämiseksi.

Muutosturva: Tuki muutostilanteissa

Muutosturva on laissa määritelty toimintamalli, joka auttaa niin työnantajaa kuin työntekijää irtisanomisia vaativissa muutostilanteissa.

Muutosturva tarjoaa tukea irtisanomisten, lomautusten ja rakennemuutosten yhteydessä ja voi sisältää palveluja, kuten työllistymistä edistäviä koulutuksia ja uravalmennusta. Muutosturvan tavoitteena on auttaa työntekijöitä sopeutumaan muutoksiin, löytämään uusia uramahdollisuuksia ja vähentämään muutoksiin liittyviä haasteita.

Kenelle muutosturva on tarkoitettu?

Muutosturva on tarkoitettu työntekijöille, jotka ovat irtisanomisuhan alla tai joiden työsuhde on päättymässä tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Se tarjoaa tukea myös työnantajille, jotka joutuvat toteuttamaan irtisanomisia tai lomautuksia.

Muutosturvan tavoitteena on auttaa irtisanottuja työntekijöitä löytämään uusia työmahdollisuuksia ja sopeutumaan muutoksiin, samalla kun se tukee työnantajia näiden prosessien hallinnassa.

Kuka hyötyy muutosturvasta?

Muutosturva auttaa sekä työnantaa että työntekijää. Sen tavoite on auttaa irtisanottua työntekijää ja tehdä muutostilanteesta helpompi työnantajalle.

Työntekijöille muutosturva tarjoaa tukea ja ohjausta muutoksen keskellä, auttaen heitä sopeutumaan uuteen tilanteeseen ja löytämään uusia uramahdollisuuksia. Muutosturva takaa sen, että työntekijöitä kohdellaan organisaation muutostilanteissa oikeudenmukaisesti.

Työnantaja voi hyödyntää muutosturvapalveluita varmistaakseen, että muutostilanteet hoidetaan vastuullisesti ja työntekijöiden hyvinvointi on turvattu. Tämä auttaa ylläpitämään positiivista yrityskuvaa ja vähentämään muutoksen toteutukseen liittyviä riskejä.

Muutosturva on tärkeä osa organisaation muutoksenhallintaa, ja sen avulla voidaan varmistaa, että muutostilanteet käsitellään sujuvasti ja työntekijöiden tarpeet otetaan asianmukaisesti huomioon.

Muutosturvaan liittyvät työnantajan velvoitteet

Muutosturvaan sisältyy joukko työnantajaa koskevia velvollisuuksia. Velvoitteet riippuvat mm. työntekijöiden lukumäärästä sekä siitä, kuinka monta henkilöä irtisanominen koskee.

Yli 30 henkilöä työllistävän työnantajan tulee tiettyjen ehtojen täyttyessä tarjota irtisanotuille työntekijöilleen muutosturvavalmennus, joka tarjoaa irtisanotuille tukea ja osaamista työpaikan löytämiseksi.

55 vuotta täyttäneet työntekijät ovat tietyin ehdoin oikeutettuja laajennettuun muutosturvaan, johon kuuluu mm. muutosturvaraha, muutosturvakoulutus ja työllistymisvapaa.

Ottamalla yhteyttä TE-hallinnon muutosturva-asiantuntijaan saat lisää täsmällistä tietoa muutosturvakokonaisuudesta. Me taas keskustelemme mielellämme kanssanne siitä, miten voisimme olla avuksi muutostilanteen mallikkaassa hoitamisessa.

Työnantajan velvoitteet muutosturvaan liittyen

Tärkeimpiä työnantajan velvoitteita:

Ole ajoissa liikkeellä!

Kun organisaatio on tilanteessa, jossa joudutaan turvautumaan muutosneuvotteluihin, kannattaa jo hyvissä ajoin ottaa mukaan osaava kumppani varmistamaan, että muutostilanne käsitellään ammattimaisesti ja vastuullisesti sekä, että työntekijöiden tarpeet otetaan asianmukaisesti huomioon.

Osaava kumppani voi auttaa organisaatiota suunnittelemaan ja toteuttamaan muutosturvaan liittyviä toimenpiteitä tehokkaasti ja inhimillisesti. Tämä voi sisältää muun muassa laadukkaan tiedottamisstrategian, henkilöstölle suunnatun tuen, työnhaku- ja uravalmennukset lähteville ja muutosturvapalveluiden suunnittelun ja toteutuksen.

Hyvin suunniteltu muutosprosessi voi vähentää epävarmuutta ja stressiä työntekijöiden keskuudessa sekä edistää organisaation menestystä muutostilanteen läpiviennissä.

Muutosturvapalveluihin panostaminen voi olla erinomainen tapa rakentaa ja ylläpitää yrityksen mainetta vastuullisena ja työntekijöistään huolehtivana työnantajana.

Muutosturvavalmennus – milloin ja mitä?

Työnantajan on tarjottava irtisanotuille työntekijöilleen työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta, kun:

Valmennus tai koulutus

Valmennuksen arvon tulee vastata työntekijän yhden kuukauden palkkaa tai organisaation toimipaikan keskimääräistä palkkaa, riippuen siitä, kumpi on suurempi.

Jaa somessa

Scroll to Top

Kysyttävää?

Lähetä meille viesti