Uudenmaan valmennuspalvelut

Itsenäisesti suoritettavat työnhaku- ja uravalmennukset Uudellamaalla.

Työnhakuvalmennus ja uravalmennus -palvelu täysin verkossa!
Tavoitteena on parantaa työnhakutaitojasi ja -valmiuksiasi, lisätä työhön tai koulutukseen hakeutumiseen liittyviä tietojasi sekä tukea sinua työnhakuasiakirjojen luomisessa tai päivittämisessä.

Opit käyttämään eri työnhakukanavia, selkiyttämään ammatinvalinnan vaihtoehtojasi ja markkinoimaan omaa osaamistasi.

Nykyaikainen verkkovalmennus

Valmennus järjestetään kokonaan verkossa nykyaikaisella oppimisalustalla, jossa osallistuja kehittää valmiuksiaan ja tekee tehtäviä hänelle sopiviin aiheisiin liittyen.

Henkilökohtainen tuki

Valmennuksen aikana tukea saatavilla niin chatin, puhelinkeskustelun kuin videopuhelun kautta arkisin klo 9 – 15.

Valmennuksen kohderyhmä

Palvelun kohderyhmää ovat Uudenmaan TE-toimiston ja kuntakokeilun asiakkaat, joilla on riittävät tietotekniset valmiudet sekä välineet verkossa työskentelyyn ja tarve kehittää työnhaku- ja urasuunnitteluvalmiuksia.

Työnhakuvalmennus verkossa

Kesto: 3 päivää yhtäjaksoisesti

Työnhakuvalmennus verkossa -palvelun tavoitteena on  työnhakutaitojen kehittyminen.

Valmennussisältöinä mm.

Oma tilanne:

 • Minä työnhakijana: vahvuudet ja valmiudet
 • Oman osaamisen tunnistaminen ja markkinointi
 • Työn ja/tai työkokeilupaikan hakeminen.
 • Piilotyöpaikkojen hakeminen ja työnantajakontaktien luominen.

Työnhaku:

 • Työhaastattelussa onnistuminen
 • Työnhakuprosessit
 • Työnhakuasiakirjojen (ansioluettelo ja työhakemus) päivittäminen
 • Tulevaisuuden työ

Verkkopalvelut

 • Sosiaalinen media työnhaun tukena
 • Sähköiset asiointipalvelut: TE-palvelujen Oma asiointi ja Työmarkkinatori
 • Sähköisiin työnhakupalveluihin (esimerkiksi yritysten omiin hakusivuihin) ja työnhaun eri kanaviin (esimerkiksi henkilöstövuokraukseen) tutustuminen.

Työmarkkinat:

 • Työelämätaidot ja –odotukset.
 • Alueen työmarkkinatilanne, koulutusmahdollisuudet ja työmarkkinoiden vaatimukset

Jatkosuunnitelmat: 

 • Oma työnhakutavoite ja suunnitelma eteenpäin

Uravalmennus verkossa

Kesto: 10 päivää yhtäjaksoisesti

Uravalmennus verkossa -palvelun tavoitteena on selkiyttää työnhakijan ammatinvalinnan vaihtoehtoja ja lisätä tietoa urasuunnittelun ja koulutukseen hakeutumisen tueksi sekä kehittää työnhakuvalmiuksia.

Valmennussisältöinä mm.

Oma tilanne:

 • Oman osaamisen tunnistaminen ja omien vahvuuksien löytäminen.
 • Lähtötilanteen kartoittaminen sekä elämäntilanne.
 • Oppimisvalmiudet ja oman oppimistaidon tunnistaminen ja sanoittaminen.
 • Itsetunnon, motivaation ja vuorovaikutustaitojen merkityksen tunnistaminen.
 • Työelämätaidot ja -odotukset.

Urasuunnittelu:

 • Työnhaku- ja/tai koulutushakutavoitteiden asettaminen.
 • Itsensä työllistämisen eri vaihtoehtoihin tutustuminen ja hakeutuminen.
 • Ammatinvalinta- ja opiskelumahdollisuuksien selvittäminen.
 • Lisä- ja täydennyskoulutuksen tarpeen arviointi.
 • Ammatilliseen koulutukseen hakeminen ja opintojen rahoittaminen.
 • Tulevaisuuden työ.

Työnhaku:

 • Työnhakuasiakirjojen tekeminen tai päivittäminen.
 • Alueen työmarkkinatilanne ja koulutusmahdollisuudet.
 • Erottuva CV ja hakemus.
 • Työnhakuvalmiudet.

Verkkopalvelut

 • Työnhaun sähköisiin palveluihin, esimerkiksi TE-palvelujen Oma asiointiin ja Työmarkkinatoriin, tutustuminen.

Jatkosuunnitelma

 • Jatkosuunnitelman laadinta

Esitteet

Brochures | broschyrer
Esitteet, suomi:
Brochures, english: