Uravalmennusta verkossa

Itsenäisesti suoritettava uraverkkovalmennus.

Valmennuksen avulla askel kohti uutta työtä tai osaamisen kehittämistä/opintoja!
Omaan tahtiin etenevä valmennus etäyhteyksillä ajasta ja paikasta riippumatta sopii hyvin esimerkiksi tilanteissa, jossa haetaan aktiivisesti uutta työtä tai työpaikan tai alan vaihtoa. Valmennus sopii myös paluumuuttajille tai työelämään palaamassa oleville.

Tarjoamme palvelua yhteistyökumppaneillemme sekä joillain alueilla TE-palveluiden tai kuntakokeilun työnhakija-asiakkaille.

Jos kiinnostuit palvelusta, otathan yhteyttä!

Selkeytystä urapolulle

Tuki ja aika urasuunnitelman selkiyttämiseen ja uratavoitteiden kirkastamiseen ja urasuunnitteluun

Tehoa tekemiseen

Kahden viikon tehopaketti oman uran suunnitteluun – olet sitten hakemassa kesätöitä, harjoittelupaikkaa, ensimmäisiä työpaikkoja valmistumisesi jälkeen tai etsit tapaa päästä uralla eteenpäin.

Tuloksia etenemiseen

Tietoa ja oppeja tuloksellisista työnhakukäytännöistä sekä konkreettisia työkaluja työnhaun tueksi.

Uravalmennus verkossa

Kesto: 10 päivää yhtäjaksoisesti

Uravalmennus verkossa -palvelun tavoitteena on selkiyttää työnhakijan ammatinvalinnan vaihtoehtoja ja lisätä tietoa urasuunnittelun ja koulutukseen hakeutumisen tueksi sekä kehittää työnhakuvalmiuksia.

Valmennussisältöinä mm.

Oma tilanne:

 • Oman osaamisen tunnistaminen ja omien vahvuuksien löytäminen.
 • Lähtötilanteen kartoittaminen sekä elämäntilanne.
 • Oppimisvalmiudet ja oman oppimistaidon tunnistaminen ja sanoittaminen.
 • Itsetunnon, motivaation ja vuorovaikutustaitojen merkityksen tunnistaminen.
 • Työelämätaidot ja -odotukset.

Urasuunnittelu:

 • Työnhaku- ja/tai koulutushakutavoitteiden asettaminen.
 • Itsensä työllistämisen eri vaihtoehtoihin tutustuminen ja hakeutuminen.
 • Ammatinvalinta- ja opiskelumahdollisuuksien selvittäminen.
 • Lisä- ja täydennyskoulutuksen tarpeen arviointi.
 • Ammatilliseen koulutukseen hakeminen ja opintojen rahoittaminen.
 • Tulevaisuuden työ.

Työnhaku

 • Työnhakuasiakirjojen tekeminen tai päivittäminen.
 • Alueen työmarkkinatilanne ja koulutusmahdollisuudet.
 • Erottuva CV ja hakemus.
 • Työnhakuvalmiudet.

Verkkopalvelut:

 • Työnhaun sähköisiin palveluihin, esimerkiksi TE-palvelujen Oma asiointiin ja Työmarkkinatoriin, tutustuminen.

Jatkosuunnitelma

 • Jatkosuunnitelman laadinta

Palautteita valmennuksesta

Ota yhteyttä

Suunnitellaan yhdessä teille sopiva valmennuspalvelu!