Uravalmennusta verkossa

Itsenäisesti suoritettava uraverkkovalmennus Uudellamaalla.

Ota valmennuksen avulla askel kohti uutta työtä tai osaamisen kehittämistä/opintoja!
Uravalmennus verkossa on tällä hetkellä tarjolla Uudellamaalla TE-toimiston ja työllisyyden kuntakokeilun työnhakija-asiakkaille.

Omaan tahtiin etenevä valmennus etäyhteyksillä ajasta ja paikasta riippumatta sopii hyvin esimerkiksi tilanteissa, jossa haet aktiivisesti uutta työtä tai vasta suunnittelet työpaikan tai alan vaihtoa – tai olet paluumuuttaja tai palaamassa työelämään.

Selkeytystä urapolulle

Tuki ja aika urasuunnitelman selkiyttämiseen ja uratavoitteiden kirkastamiseen ja urasuunnitteluun

Tehoa tekemiseen

Kahden viikon tehopaketti oman uran suunnitteluun – olet sitten hakemassa kesätöitä, harjoittelupaikkaa, ensimmäisiä työpaikkoja valmistumisesi jälkeen tai etsit tapaa päästä uralla eteenpäin.

Tuloksia etenemiseen

Tietoa ja oppeja tuloksellisista työnhakukäytännöistä sekä konkreettisia työkaluja työnhaun tueksi.

Uravalmennus verkossa

Kesto: 10 päivää yhtäjaksoisesti

Uravalmennus verkossa -palvelun tavoitteena on selkiyttää työnhakijan ammatinvalinnan vaihtoehtoja ja lisätä tietoa urasuunnittelun ja koulutukseen hakeutumisen tueksi sekä kehittää työnhakuvalmiuksia.

Valmennussisältöinä mm.

Oma tilanne:

 • Oman osaamisen tunnistaminen ja omien vahvuuksien löytäminen.
 • Lähtötilanteen kartoittaminen sekä elämäntilanne.
 • Oppimisvalmiudet ja oman oppimistaidon tunnistaminen ja sanoittaminen.
 • Itsetunnon, motivaation ja vuorovaikutustaitojen merkityksen tunnistaminen.
 • Työelämätaidot ja -odotukset.

Urasuunnittelu:

 • Työnhaku- ja/tai koulutushakutavoitteiden asettaminen.
 • Itsensä työllistämisen eri vaihtoehtoihin tutustuminen ja hakeutuminen.
 • Ammatinvalinta- ja opiskelumahdollisuuksien selvittäminen.
 • Lisä- ja täydennyskoulutuksen tarpeen arviointi.
 • Ammatilliseen koulutukseen hakeminen ja opintojen rahoittaminen.
 • Tulevaisuuden työ.

Työnhaku

 • Työnhakuasiakirjojen tekeminen tai päivittäminen.
 • Alueen työmarkkinatilanne ja koulutusmahdollisuudet.
 • Erottuva CV ja hakemus.
 • Työnhakuvalmiudet.

Verkkopalvelut:

 • Työnhaun sähköisiin palveluihin, esimerkiksi TE-palvelujen Oma asiointiin ja Työmarkkinatoriin, tutustuminen.

Jatkosuunnitelma

 • Jatkosuunnitelman laadinta

Palautteita valmennuksesta

Ilmoittaudu valmennukseen

Siirryt TE-palvelut.fi hallinoimalle ilmoittautumislomakkeelle, muista valita haluamasi verkkovalmennuspalvelu lomakkeesta.

Esitteet | Brochures | broschyrer

Suomi: Uravalmennus (pdf)

In english: Online career coaching (pdf)

På Svenska: Karriärträning i en digital miljö (pdf)